kioglinti

kioglinti
kiõglinti (-yti), -ina, -ino 1. tr. dėti ką kur netvarkingai: Kam kiõglini bliūdus ant stalo, tuoj sumuši! Brt. 2. intr. nerangiai, pamažu eiti, kėblinti: Senis kiõglina vos nusilaikydamas Skr. \ kioglinti; iškioglinti; nukioglinti; pakioglinti; sukioglinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • iškioglinti — iškiõglinti intr. nerangiai išeiti, iškūprinti: Da iškiõglina lauk Vl. kioglinti; iškioglinti; nukioglinti; pakioglinti; sukioglinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kioglinėti — kioglinėti, ėja, ėjo dem. kioglinti 2: Senis kioglinėja po laukus Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukioglinti — nukiõglinti tr. nedailiai, nevykusiai nukrauti (šieno vežimą): Visai nukiõglino šitą vežimą, kad vos parvažiavome nevirtę Skr. kioglinti; iškioglinti; nukioglinti; pakioglinti; sukioglinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakioglinti — pakiõglinti tr. ne vietoje, netvarkingai ką padėti: Kam pakiõglinai tą puodą čia ant tako? Lnkv. Šiaudų kūgį ant kiemo vidurio pakiõglino – net bjauru žiūrėti Vrb. | refl.: Daugiaus nieko akys neregi, kaip tik lygius smiltynus, ant kurių kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukioglinti — sukiõglinti tr. nedailiai, netvarkingai ką sukrauti: Kam taip bjauriai sukiõglinai tuos žabarus? Slv. Sukiõglino šiaudus ir mano, kad stovės – pirmas vėjas nuvers VšR. kioglinti; iškioglinti; nukioglinti; pakioglinti; sukioglinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”